Viimane versioon :
16/06/2024
Vähiravimite   Imatinib  
Suukaudne lahus
Stabiilsust ravimpreparaadid Stabiilsust mõjutavad tegurid Stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatus Viited Pdf
   Keemiline struktuur  

Suukaudne lahus

Stabiilsust mõjutavad faktorid   Suukaudne lahus   Stabiilsust mõjutavad faktorid : Imatinib        
Andmed puuduvad

  Mentions Légales