Последно актуализиране :
16/06/2024
противораково лекарство   Imatinib  
Орален разтвор
Стабилност на лекарствени препарати Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Библиография Pdf
   Химична структура  

Орален разтвор

Фактори, повлияващи стабилността   Орален разтвор   Фактори, повлияващи стабилността : Imatinib        
Няма данни

  Mentions Légales