Posledná aktualizácia :
09/12/2023
Protinádorová liečba   Imatinib  
Perorálny roztok
Stabilita farmaceutických prípravkov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Perorálny roztok
Kompatibility   Perorálny roztok   Kompatibility : Imatinib              
žiadne údaje

  Mentions Légales