Siste oppdatering :
18/04/2024
Kreft narkotika   Imatinib  
Mikstur
Stabilitet av farmasøytiske preparater Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Mikstur
Kompatibilitet   Mikstur   Kompatibilitet : Imatinib              
Ingen opplysninger

  Mentions Légales