Poslední aktualizace :
08/05/2024
Vėžio narkotikų   Imatinib  
Geriamas tirpalas
Stabilumas farmacinių preparatų Mišinių stabilumas Stabilumą lemiantys veiksniai Suderinamumas Bibliografija Pdf
   Cheminė sandara  

Geriamas tirpalas
Suderinamumas   Geriamas tirpalas   Suderinamumas : Imatinib              
Nėra duomenų

  Mentions Légales