Viimane versioon :
21/02/2024
Vähiravimite   Imatinib  
Suukaudne lahus
Stabiilsust ravimpreparaadid Stabiilsust mõjutavad tegurid Stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatus Viited Pdf
   Keemiline struktuur  

Suukaudne lahus
Sobimatus   Suukaudne lahus   Sobimatus : Imatinib              
Andmed puuduvad

  Mentions Légales