viimane versioon :
18/07/2024
vähiravimite   Imatinib  
suukaudne lahus
Stabiilsust ravimpreparaadid Stabiilsust mõjutavad tegurid stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatus Viited pdf
   keemiline struktuur  

suukaudne lahus
Sobimatus   suukaudne lahus   Sobimatus : Imatinib              
andmed puuduvad

  Mentions Légales