Последно актуализиране :
16/06/2024
противораково лекарство   Imatinib  
Орален разтвор
Стабилност на лекарствени препарати Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Библиография Pdf
   Химична структура  

Орален разтвор
Съвместимост   Орален разтвор   Съвместимост : Imatinib              
Няма данни

  Mentions Légales