Posledná aktualizácia :
04/08/2022
Protinádorová liečba   Erlotinib  
Dermálny prípravok
Stabilita farmaceutických prípravkov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Dermálny prípravok
Stabilita farmaceutických prípravkov   Dermálny prípravok   Stabilita farmaceutických prípravkov : Erlotinib     
Obal Pôvod Pomocná látka Teplota Uchovávanie Časová dĺžka Odkazy na lieteratúru
Tuba na masť (hliník) Tablety 100 mg
Tarceva®
Dimetylsulfoxid 5 mL
Nourivan™ Antiox >> 50 g
NaOH pH >> 7
18-22°C Chránené pred svetlom
42 Dní
4670

  Mentions Légales