Siste oppdatering :
04/08/2022
Kreft narkotika   Erlotinib  
Salver
Stabilitet av farmasøytiske preparater Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Salver
Stabilitet av farmasøytiske preparater   Salver   Stabilitet av farmasøytiske preparater : Erlotinib     
Beholder Origine Hjelpestoff Temperatur Oppbevaring Tidsrom Referanser
Salvetube (aluminium) Tabletter 100 mg
Tarceva®
dimetylsulfoksid 5 mL
Nourivan™ Antiox >> 50 g
NaOH pH >> 7
18-22°C Beskyttes mot lys
42 Dag
4670

  Mentions Légales