Последно актуализиране :
04/08/2022
противораково лекарство   Erlotinib  
Унгвент/Унгвенти
Стабилност на лекарствени препарати Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Библиография Pdf
   Химична структура  

Унгвент/Унгвенти
Стабилност на лекарствени препарати   Унгвент/Унгвенти   Стабилност на лекарствени препарати : Erlotinib     
Контейнер Origine Помощно вещество Температура Съхранение Продължителност Библиография
Алуминиева туба таблетки 100 mg
Tarceva®
диметил сулфоксид 5 mL
Nourivan™ Antiox >> 50 g
Натриева основа pH >> 7
18-22°C Защита от светлина
42 Ден
4670

  Mentions Légales