Posledná aktualizácia :
03/02/2023
Antimykotikum   Voriconazole  
Dermálny prípravok
Injekcia Očná instilácia
Stabilita farmaceutických prípravkov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Dermálny prípravok
Stabilita farmaceutických prípravkov   Dermálny prípravok   Stabilita farmaceutických prípravkov : Voriconazole     
Obal Pôvod Pomocná látka Teplota Uchovávanie Trvanie stability Odkazy na lieteratúru
Tuba na masť (hliník) Injekčná liekovka 1 g
® = Accord
Excipial hydrocrème® >> 100 g
4-8°C Chránené pred svetlom
90 Dní
4671

  Mentions Légales