Τελευταία ενημέρωση :
16/06/2024
Αντιμυκητικό   Voriconazole  
Αλοιφές
Ενέσιμο Οφθαλμικές σταγόνες
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Αλοιφές
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων   Αλοιφές   Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων : Voriconazole     
Υποδοχέας Origine Έκδοχο Θερμοκρασία Αποθήκευση Διάρκεια σταθερότητας Βιβλιογραφία
Σωληνάριο αλοιφής (αλουμινίου) Φιαλίδιο φαρμάκου για ένεση 1 g
® = Accord
Excipial hydrocrème® >> 100 g
4-8°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
4671

  Mentions Légales