Последно актуализиране :
07/12/2023
Противогъбично средство   Voriconazole  
Унгвент/Унгвенти
Инжекция/Инжекционен Капки за очи
Стабилност на лекарствени препарати Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Библиография Pdf
   Химична структура  

Унгвент/Унгвенти
Стабилност на лекарствени препарати   Унгвент/Унгвенти   Стабилност на лекарствени препарати : Voriconazole     
Контейнер Origine Помощно вещество Температура Съхранение Продължителност на стабилността Библиография
Алуминиева туба Фпакон 1 g
® = Accord
Excipial hydrocrème® >> 100 g
4-8°C Защита от светлина
90 Ден
4671

  Mentions Légales