Posledná aktualizácia :
25/11/2023
Elektrolyt   Magnesium chloride  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Chglorure de magnésium Lavoisier Francúzsko
Magnesium chloride for infusion Austrália
Maneru Mexiko
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Magnesium chloride     
žiadne údaje

  Mentions Légales