Τελευταία ενημέρωση :
09/12/2023
ηλεκτρολυτών   Magnesium chloride  
Ενέσιμο
Σταθερότητα διαλυμάτων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Τρόπος χορήγησης Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Εμπορική ονομασία   Εμπορική ονομασία     

Οι εμπορικές ονομασίες είναι ενδεικτικές και η σύνθεση των εκδόχων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τα εργαστήρια

Chglorure de magnésium Lavoisier Γαλλία
Magnesium chloride for infusion Αυστραλία
Maneru Μεξικό
Σταθερότητα διαλυμάτων   Ενέσιμο   Σταθερότητα διαλυμάτων : Magnesium chloride     
Δεν υπάρχουν πληροφορίες

  Mentions Légales