Последно актуализиране :
09/12/2023
Електролитен   Magnesium chloride  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Chglorure de magnésium Lavoisier Франция
Magnesium chloride for infusion Австралия
Maneru Мексико
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Magnesium chloride     
Няма данни

  Mentions Légales