Posledná aktualizácia :
04/08/2022
Imunosupresívum   Adalimumab  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Amgevita Belgicko, Čile, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia
Humira Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Čile, Dánsko, Ekvádor, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Japonsko, Kanada, Kolumbia, Mexiko, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Saudská Arábia, Španielsko, Spojené arabské emiráty, Spojené štáty Americké, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia, Venezuela
Imraldi Belgicko, Španielsko, Veľká Británia
Truxeda Belgicko, Dánsko, Fínsko, Grécko, Island, Japonsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Švédsko
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Adalimumab     
Obal Rozpúšťadlo Koncentrácia Teplota Uchovávanie Časová dĺžka Odkazy na lieteratúru
Injekčná striekačka polypropylén Žiadny 50 mg/ml 23-27°C Za svetla
28 Dní
4627
Úroveň dôkazov A+
Biologicky podobný liek

  Mentions Légales