Posledná aktualizácia :
04/08/2022
Antiflogistikum   Nimesulide  
Dermálny prípravok
Stabilita farmaceutických prípravkov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Dermálny prípravok
Stabilita farmaceutických prípravkov   Dermálny prípravok   Stabilita farmaceutických prípravkov : Nimesulide     
Obal Pôvod Pomocná látka Teplota Uchovávanie Časová dĺžka Odkazy na lieteratúru
Plastová fľaša Prášok 5 g
Transcutol® >>
Pentravan® >> 100 g
25°C Chránené pred svetlom
180 Dní
4534


  Mentions Légales