Cập nhật lần cuối :
08/05/2024
Thuốc chống viêm   Piroxicam  
Dạng bôi da
Dạng tiêm
Tính ổn định của các chế phẩm Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Khả năng tương thích Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Dạng bôi da
Tính ổn định của các chế phẩm   Dạng bôi da   Tính ổn định của các chế phẩm : Piroxicam     
Bao bì Nguyên bản Tá dược Nhiệt độ Bảo quản Thời gian ổn định Mục lục
Lọ nhựa Bột 2 g
Transcutol® >>
Pentravan® >> 100 g
25°C Tránh ánh sáng
180 Ngày
4534


  Mentions Légales