Posledná aktualizácia :
08/05/2024
Antiflogistikum   Piroxicam  
Dermálny prípravok
Injekcia
Stabilita farmaceutických prípravkov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Dermálny prípravok
Stabilita farmaceutických prípravkov   Dermálny prípravok   Stabilita farmaceutických prípravkov : Piroxicam     
Obal Pôvod Pomocná látka Teplota Uchovávanie Trvanie stability Odkazy na lieteratúru
Plastová fľaša Prášok 2 g
Transcutol® >>
Pentravan® >> 100 g
25°C Chránené pred svetlom
180 Dní
4534


  Mentions Légales