Τελευταία ενημέρωση :
21/02/2024
Αντιφλεγμονώδες   Piroxicam  
Αλοιφές
Ενέσιμο
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Αλοιφές
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων   Αλοιφές   Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων : Piroxicam     
Υποδοχέας Origine Έκδοχο Θερμοκρασία Αποθήκευση Διάρκεια σταθερότητας Βιβλιογραφία
Πλαστικό μπουκάλι Σκόνη 2 g
Transcutol® >>
Pentravan® >> 100 g
25°C Προστατεύετε από το φως
180 Ημέρα
4534


  Mentions Légales