Последно актуализиране :
08/05/2024
Противовъзпалително средство   Piroxicam  
Унгвент/Унгвенти
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на лекарствени препарати Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Библиография Pdf
   Химична структура  

Унгвент/Унгвенти
Стабилност на лекарствени препарати   Унгвент/Унгвенти   Стабилност на лекарствени препарати : Piroxicam     
Контейнер Origine Помощно вещество Температура Съхранение Продължителност на стабилността Библиография
Пластмасова бутилка Прах 2 g
Транскутол® >>
Pentravan® >> 100 g
25°C Защита от светлина
180 Ден
4534


  Mentions Légales