Posledná aktualizácia :
18/04/2024
Rôzne   Quetiapine fumarate  
Perorálny roztok
Stabilita farmaceutických prípravkov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Perorálny roztok
Stabilita farmaceutických prípravkov   Perorálny roztok   Stabilita farmaceutických prípravkov : Quetiapine fumarate     
Obal Pôvod Pomocná látka Teplota Uchovávanie Trvanie stability Odkazy na lieteratúru
Plastová fľaša Tablety 400 mg
Alkem®
Orablend® >> 40 mL
22°C Chránené pred svetlom
60 Dní
4609

Plastová fľaša Tablety 400 mg
Alkem®
Orablend® >> 40 mL
2°C Chránené pred svetlom
60 Dní
4609


  Mentions Légales