Cập nhật lần cuối :
18/07/2024
Thuốc chống viêm   Hydrocortisone  
Túi giấy
Dung dịch uống
Tính ổn định của các chế phẩm Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Khả năng tương thích Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Túi giấy
Tài liệu tham khảo   Túi giấy   Tài liệu tham khảo : Hydrocortisone  
Loại Nguồn
4616 Tạp chí Saito J, Yoshikawa N, Hanawa T, Ozawa A, Matsumoto T, Harada T, Iwahashi K, Nakamura H, Yamatani A.
Stability of Hydrocortisone in Oral Powder Form Compounded for Pediatric Patients in Japan.
Pharmaceutics 2021 ; 13, 1267.

  Mentions Légales