Son güncelleme :
16/06/2024
Antienflamatuvar   Hydrocortisone  
Kağıt torba
Oral solüsyon / oral çözelti
Farmasötik preparatlar Kararlılığı Karışımlardaki stabilitesi Stabiliteyi etkileyen faktörler Uyumluluk Kaynaklar Pdf
   Kimyasal yapı   

Kağıt torba
Kaynaklar   Kağıt torba   Kaynaklar : Hydrocortisone  
Tip Yayın
4616 Dergi Saito J, Yoshikawa N, Hanawa T, Ozawa A, Matsumoto T, Harada T, Iwahashi K, Nakamura H, Yamatani A.
Stability of Hydrocortisone in Oral Powder Form Compounded for Pediatric Patients in Japan.
Pharmaceutics 2021 ; 13, 1267.

  Mentions Légales