Posledná aktualizácia :
16/06/2024
Antiflogistikum   Hydrocortisone  
Papierové vrecko
Perorálny roztok
Stabilita farmaceutických prípravkov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Papierové vrecko
Odkazy na literatúru   Papierové vrecko   Odkazy na literatúru : Hydrocortisone  
Typ Publikácia
4616 Časopis Saito J, Yoshikawa N, Hanawa T, Ozawa A, Matsumoto T, Harada T, Iwahashi K, Nakamura H, Yamatani A.
Stability of Hydrocortisone in Oral Powder Form Compounded for Pediatric Patients in Japan.
Pharmaceutics 2021 ; 13, 1267.

  Mentions Légales