Последно актуализиране :
16/06/2024
Противовъзпалително средство   Hydrocortisone  
Хартиен плик
Орален разтвор
Стабилност на лекарствени препарати Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Библиография Pdf
   Химична структура  

Хартиен плик
Библиография   Хартиен плик   Библиография : Hydrocortisone  
Вид Публикация
4616 Списание Saito J, Yoshikawa N, Hanawa T, Ozawa A, Matsumoto T, Harada T, Iwahashi K, Nakamura H, Yamatani A.
Stability of Hydrocortisone in Oral Powder Form Compounded for Pediatric Patients in Japan.
Pharmaceutics 2021 ; 13, 1267.

  Mentions Légales