Cập nhật lần cuối :
18/04/2024
Thuốc giảm đau   Morphine hydrochloride  
Dạng bôi da
Dạng tiêm
Tính ổn định của các chế phẩm Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Khả năng tương thích Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Dạng bôi da
Tính ổn định của các chế phẩm   Dạng bôi da   Tính ổn định của các chế phẩm : Morphine hydrochloride     
Bao bì Nguyên bản Tá dược Nhiệt độ Bảo quản Thời gian ổn định Mục lục
ống tiêm polypropylene Bột 25 mg
® = ?
Poloxamer® 407 1,1 g
Glycerin 1 g
Natri carboxymethylcellulose 3,75 mg
Nước pha tiêm >> 5g
15-25°C Ánh sáng
1095 Ngày
4653


  Mentions Légales