Posledná aktualizácia :
18/04/2024
Analgetikum   Morphine hydrochloride  
Dermálny prípravok
Injekcia
Stabilita farmaceutických prípravkov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Dermálny prípravok
Stabilita farmaceutických prípravkov   Dermálny prípravok   Stabilita farmaceutických prípravkov : Morphine hydrochloride     
Obal Pôvod Pomocná látka Teplota Uchovávanie Trvanie stability Odkazy na lieteratúru
Injekčná striekačka polypropylén Prášok 25 mg
® = ?
Poloxamer® 407 1,1 g
Glycerol 1 g
Sodná soľ karboxymetylcelulózy 3,75 mg
Voda na injekciu >> 5g
15-25°C Za svetla
1095 Dní
4653


  Mentions Légales