Siste oppdatering :
08/05/2024
Analgetika   Morphine hydrochloride  
Salver
Injeksjon
Stabilitet av farmasøytiske preparater Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Salver
Stabilitet av farmasøytiske preparater   Salver   Stabilitet av farmasøytiske preparater : Morphine hydrochloride     
Beholder Origine Hjelpestoff Temperatur Oppbevaring Varighet av stabilitet Referanser
Sprøyte polypropylen Pulver 25 mg
® = ?
Poloxamer® 407 1,1 g
Glyserin 1 g
Natriumkarboksymetylcellulose 3,75 mg
Vann til injeksjon >> 5g
15-25°C Lys
1095 Dag
4653


  Mentions Légales