Τελευταία ενημέρωση :
08/05/2024
Αναλγητικό   Morphine hydrochloride  
Αλοιφές
Ενέσιμο
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Αλοιφές
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων   Αλοιφές   Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων : Morphine hydrochloride     
Υποδοχέας Origine Έκδοχο Θερμοκρασία Αποθήκευση Διάρκεια σταθερότητας Βιβλιογραφία
σύριγγα πολυπροπυλένιο Σκόνη 25 mg
® = ?
Poloxamer® 407 1,1 g
Γλυκερίνη 1 g
Καρβοξυμεθυλοκυτταρινικό νάτριο 3,75 mg
Ύδωρ για ενέσιμα >> 5g
15-25°C Φως
1095 Ημέρα
4653


  Mentions Légales