Viimane versioon :
16/06/2024
Analgeetikum   Morphine hydrochloride  
Salv
Süsteravim
Stabiilsust ravimpreparaadid Stabiilsust mõjutavad tegurid Stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatus Viited Pdf
   Keemiline struktuur  

Salv
Stabiilsust ravimpreparaadid   Salv   Stabiilsust ravimpreparaadid : Morphine hydrochloride     
Konteiner Origine  abiaine Temperatuur Ladustamine Stabiilsuse kestus Viited
Süstal  polüpropüleenist Pulber 25 mg
® = ?
Poloxamer® 407 1,1 g
Glütseriin 1 g
Naatriumkarboksümetüültselluloos 3,75 mg
Süstevesi >> 5g
15-25°C Valgus
1095 Päev
4653


  Mentions Légales