Poslední aktualizace :
16/06/2024
Analgetikum   Morphine hydrochloride  
Masti
Injekce
Stabilita farmaceutických přípravků Stabilita směsí Faktory ovlivňující stabilitu Kompatibilita Odkazy Pdf
   Chemický vzorec  

Masti
Stabilita farmaceutických přípravků   Masti   Stabilita farmaceutických přípravků : Morphine hydrochloride     
Obal Origine Pomocné látky Teplota Uchovávání Trvání stability Odkazy
Stříkačka polypropylen Prášek 25 mg
® = ?
Poloxamer® 407 1,1 g
Glycerol 1 g
Sodíku karboxymethylcelulosy 3,75 mg
Voda na injekci >> 5g
15-25°C SvÏtlo
1095 Den
4653


  Mentions Légales