Последно актуализиране :
08/05/2024
Аналгетик   Morphine hydrochloride  
Унгвент/Унгвенти
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на лекарствени препарати Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Библиография Pdf
   Химична структура  

Унгвент/Унгвенти
Стабилност на лекарствени препарати   Унгвент/Унгвенти   Стабилност на лекарствени препарати : Morphine hydrochloride     
Контейнер Origine Помощно вещество Температура Съхранение Продължителност на стабилността Библиография
шприц полипропилен Прах 25 mg
® = ?
Poloxamer® 407 1,1 g
Глицерин 1 g
Карбоксиметилцелулоза натрий 3,75 mg
Вода за инжекции >> 5g
15-25°C Светлина
1095 Ден
4653


  Mentions Légales