Cập nhật lần cuối :
30/05/2024
Thuốc giảm đau   Morphine hydrochloride  
Dạng bôi da
Dạng tiêm
Tính ổn định của các chế phẩm Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Khả năng tương thích Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Dạng bôi da
Tài liệu tham khảo   Dạng bôi da   Tài liệu tham khảo : Morphine hydrochloride  
Loại Nguồn
4653 Tạp chí Jansen MMPM, van Waas VPH, Verzijl JM, Burger D.
Development of a sterile morphine hydrogel for the local treatment of painful skin ulcers.
EJHP 2021 ; 28: 331-335.

  Mentions Légales