Posledná aktualizácia :
16/06/2024
Analgetikum   Morphine hydrochloride  
Dermálny prípravok
Injekcia
Stabilita farmaceutických prípravkov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Dermálny prípravok
Odkazy na literatúru   Dermálny prípravok   Odkazy na literatúru : Morphine hydrochloride  
Typ Publikácia
4653 Časopis Jansen MMPM, van Waas VPH, Verzijl JM, Burger D.
Development of a sterile morphine hydrogel for the local treatment of painful skin ulcers.
EJHP 2021 ; 28: 331-335.

  Mentions Légales