Τελευταία ενημέρωση :
16/06/2024
Αναλγητικό   Morphine hydrochloride  
Αλοιφές
Ενέσιμο
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Αλοιφές
Βιβλιογραφία   Αλοιφές   Βιβλιογραφία : Morphine hydrochloride  
τύπος δημοσίευση
4653 εφημερίδα Jansen MMPM, van Waas VPH, Verzijl JM, Burger D.
Development of a sterile morphine hydrogel for the local treatment of painful skin ulcers.
EJHP 2021 ; 28: 331-335.

  Mentions Légales