Posledná aktualizácia :
16/06/2024
Antibiotikum   Co-trimoxazole  
Perorálny roztok
Injekcia
Stabilita farmaceutických prípravkov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Perorálny roztok
Stabilita farmaceutických prípravkov   Perorálny roztok   Stabilita farmaceutických prípravkov : Co-trimoxazole     
Obal Pôvod Pomocná látka Teplota Uchovávanie Trvanie stability Odkazy na lieteratúru
Plastová fľaša Prášok 2000/400 mg
® = ?
Oral Mix® >> 50 mL
25°C Chránené pred svetlom
14 Dní
4638

Plastová fľaša Prášok 2000/400 mg
® = ?
Oral Mix SF® >> 50 mL
25°C Chránené pred svetlom
14 Dní
4638

Plastová fľaša Prášok 2000/400 mg
® = ?
Oral Mix® >> 50 mL
5°C Chránené pred svetlom
90 Dní
4638

Plastová fľaša Prášok 2000/400 mg
® = ?
Oral Mix SF® >> 50 mL
5°C Chránené pred svetlom
14 Dní
4638

Injekčná striekačka Prášok 100/20 mg
® = ?
Oral Mix® >> 2,5 mL
25°C Chránené pred svetlom
14 Dní
4638

Injekčná striekačka Prášok 100/20 mg
® = ?
Oral Mix SF® >> 2,5 mL
25°C Chránené pred svetlom
7 Dní
4638

Injekčná striekačka Prášok 100/20 mg
® = ?
Oral Mix® >> 2,5 mL
5°C Chránené pred svetlom
90 Dní
4638

Injekčná striekačka Prášok 100/20 mg
® = ?
Oral Mix SF® >> 2,5 mL
5°C Chránené pred svetlom
90 Dní
4638


  Mentions Légales