Siste oppdatering :
08/05/2024
Antibiotika   Co-trimoxazole  
Mikstur
Injeksjon
Stabilitet av farmasøytiske preparater Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Mikstur
Stabilitet av farmasøytiske preparater   Mikstur   Stabilitet av farmasøytiske preparater : Co-trimoxazole     
Beholder Origine Hjelpestoff Temperatur Oppbevaring Varighet av stabilitet Referanser
Plastflaske Pulver 2000/400 mg
® = ?
Oral Mix® >> 50 mL
25°C Beskyttes mot lys
14 Dag
4638

Plastflaske Pulver 2000/400 mg
® = ?
Oral Mix SF® >> 50 mL
25°C Beskyttes mot lys
14 Dag
4638

Plastflaske Pulver 2000/400 mg
® = ?
Oral Mix® >> 50 mL
5°C Beskyttes mot lys
90 Dag
4638

Plastflaske Pulver 2000/400 mg
® = ?
Oral Mix SF® >> 50 mL
5°C Beskyttes mot lys
14 Dag
4638

Sprøyte Pulver 100/20 mg
® = ?
Oral Mix® >> 2,5 mL
25°C Beskyttes mot lys
14 Dag
4638

Sprøyte Pulver 100/20 mg
® = ?
Oral Mix SF® >> 2,5 mL
25°C Beskyttes mot lys
7 Dag
4638

Sprøyte Pulver 100/20 mg
® = ?
Oral Mix® >> 2,5 mL
5°C Beskyttes mot lys
90 Dag
4638

Sprøyte Pulver 100/20 mg
® = ?
Oral Mix SF® >> 2,5 mL
5°C Beskyttes mot lys
90 Dag
4638


  Mentions Légales