Последно актуализиране :
18/04/2024
Антибиотик   Co-trimoxazole  
Орален разтвор
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на лекарствени препарати Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Библиография Pdf
   Химична структура  

Орален разтвор
Стабилност на лекарствени препарати   Орален разтвор   Стабилност на лекарствени препарати : Co-trimoxazole     
Контейнер Origine Помощно вещество Температура Съхранение Продължителност на стабилността Библиография
Пластмасова бутилка Прах 2000/400 mg
® = ?
Oral Mix® >> 50 mL
25°C Защита от светлина
14 Ден
4638

Пластмасова бутилка Прах 2000/400 mg
® = ?
Oral Mix SF® >> 50 mL
25°C Защита от светлина
14 Ден
4638

Пластмасова бутилка Прах 2000/400 mg
® = ?
Oral Mix® >> 50 mL
5°C Защита от светлина
90 Ден
4638

Пластмасова бутилка Прах 2000/400 mg
® = ?
Oral Mix SF® >> 50 mL
5°C Защита от светлина
14 Ден
4638

Спринцовка Прах 100/20 mg
® = ?
Oral Mix® >> 2,5 mL
25°C Защита от светлина
14 Ден
4638

Спринцовка Прах 100/20 mg
® = ?
Oral Mix SF® >> 2,5 mL
25°C Защита от светлина
7 Ден
4638

Спринцовка Прах 100/20 mg
® = ?
Oral Mix® >> 2,5 mL
5°C Защита от светлина
90 Ден
4638

Спринцовка Прах 100/20 mg
® = ?
Oral Mix SF® >> 2,5 mL
5°C Защита от светлина
90 Ден
4638


  Mentions Légales