Cập nhật lần cuối :
18/07/2024
Kháng sinh   Co-trimoxazole  
Dung dịch uống
Dạng tiêm
Tính ổn định của các chế phẩm Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Khả năng tương thích Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Dung dịch uống
Độ ổn định khi trộn lẫn   Dung dịch uống   Độ ổn định khi trộn lẫn : Co-trimoxazole     
Không có dữ liệu

  Mentions Légales