Zadnji put ažurirano :
23/11/2022
Liste sazetaka   Liste sazetaka  

Ova stranica omogućuje cross-konzultacije stabilnosti podataka.

Stabilnost farmaceutskih pripravaka
Stabilizacijski faktor
Kompatibilnosti
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y -      Pdf
Molekula Kontejner Sredstvo za rastapanje Koncentracija Temperatura Konzerviranje Vremensko trajanje Bibliografija
Oralna otopina Acetazolamide šprica Nespecifičan mg/mL 23-27°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
4500
Oralna otopina Acetazolamide šprica Nespecifičan mg/mL 23-27°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
4500
Oralna otopina Acetazolamide šprica Nespecifičan mg/mL 23-27°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
4500
Oralna otopina Acetazolamide šprica Nespecifičan mg/mL 23-27°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
4500
Oralna otopina Acetazolamide šprica Nespecifičan mg/mL 3-7°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
4500
Oralna otopina Acetazolamide šprica Nespecifičan mg/mL 3-7°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
4500
Oralna otopina Acetazolamide šprica Nespecifičan mg/mL 3-7°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
4500
Oralna otopina Acetazolamide šprica Nespecifičan mg/mL 3-7°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
4500
Oralna otopina Amlodipine besylate šprica Nespecifičan mg/ml 23-27°C Zaštićeno od svjetlosti
45 Dan
3893
Oralna otopina Amlodipine besylate šprica Nespecifičan mg/ml 23-27°C Zaštićeno od svjetlosti
45 Dan
3893
Oralna otopina Amlodipine besylate šprica Nespecifičan mg/ml 3-7°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
3893
Oralna otopina Amlodipine besylate šprica Nespecifičan mg/ml 3-7°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
3893
Oralna otopina Betaxolol šprica Nespecifičan mg 20°C Zaštićeno od svjetlosti
14 Dan
3449
Oralna otopina Betaxolol šprica Nespecifičan mg 20°C Zaštićeno od svjetlosti
14 Dan
3449
Oralna otopina Betaxolol šprica Nespecifičan mg 20°C Zaštićeno od svjetlosti
14 Dan
3449
Oralna otopina Betaxolol šprica Nespecifičan mg 4°C Zaštićeno od svjetlosti
14 Dan
3449
Oralna otopina Betaxolol šprica Nespecifičan mg 4°C Zaštićeno od svjetlosti
14 Dan
3449
Oralna otopina Betaxolol šprica Nespecifičan mg 4°C Zaštićeno od svjetlosti
14 Dan
3449
Oralna otopina Buprenorphine šprica Nespecifičan mg/mL 2-8°C Zaštićeno od svjetlosti
30 Dan
4587
Oralna otopina Buprenorphine šprica Nespecifičan mg/mL 22-27°C Zaštićeno od svjetlosti
30 Dan
4587
Oralna otopina Clonidine hydrochloride šprica Nespecifičan mg 25°C Nespecifičan
91 Dan
3649
Oralna otopina Clonidine hydrochloride šprica Nespecifičan mg 25°C Zaštićeno od svjetlosti
91 Dan
3714
Oralna otopina Clonidine hydrochloride šprica Nespecifičan mg 25°C Zaštićeno od svjetlosti
91 Dan
3714
Oralna otopina Clonidine hydrochloride šprica Nespecifičan mg 4°C Nespecifičan
91 Dan
3649
Oralna otopina Co-trimoxazole šprica Nespecifičan mg/mL 25°C Zaštićeno od svjetlosti
14 Dan
4638
Oralna otopina Co-trimoxazole šprica Nespecifičan mg/mL 25°C Zaštićeno od svjetlosti
7 Dan
4638
Oralna otopina Co-trimoxazole šprica Nespecifičan mg/mL 5°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
4638
Oralna otopina Co-trimoxazole šprica Nespecifičan mg/mL 5°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
4638
Oralna otopina Cyclophosphamide šprica Nespecifičan mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
56 Dan
3096
Oralna otopina Cyclophosphamide šprica Nespecifičan mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
56 Dan
3096
Oralna otopina Dapsone šprica Nespecifičan mg/ml 23-27°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
4106
Oralna otopina Dapsone šprica Nespecifičan mg/ml 23-27°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
4106
Oralna otopina Dapsone šprica Nespecifičan mg/ml 3-7°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
4106
Oralna otopina Dapsone šprica Nespecifičan mg/ml 3-7°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
4106
Oralna otopina Dexamethasone šprica Nespecifičan mg 25°C Zaštićeno od svjetlosti
91 Dan
3713
Oralna otopina Dexamethasone šprica Nespecifičan mg 25°C Zaštićeno od svjetlosti
91 Dan
3713
Oralna otopina Dexamethasone šprica Nespecifičan mg 25°C Zaštićeno od svjetlosti
91 Dan
3851
Oralna otopina Diazoxide šprica Nespecifičan mg/mL 23-27°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
4313
Oralna otopina Diazoxide šprica Nespecifičan mg/mL 23-27°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
4313
Oralna otopina Diazoxide šprica Nespecifičan mg/mL 23-27°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
4313
Oralna otopina Diazoxide šprica Nespecifičan mg/mL 23-27°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
4313
Oralna otopina Diazoxide šprica Nespecifičan mg/mL 3-7°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
4313
Oralna otopina Diazoxide šprica Nespecifičan mg/mL 3-7°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
4313
Oralna otopina Diazoxide šprica Nespecifičan mg/mL 3-7°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
4313
Oralna otopina Diazoxide šprica Nespecifičan mg/mL 3-7°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
4313
Oralna otopina Domperidone šprica Nespecifičan mg/ml 25°C Svjetlost
75 Dan
4142
Oralna otopina Enalapril maleate šprica Nespecifičan mg/ml 23-27°C Nespecifičan
90 Dan
3921
Oralna otopina Enalapril maleate šprica Nespecifičan mg/ml 23-27°C Nespecifičan
90 Dan
3921
Oralna otopina Enalapril maleate šprica Nespecifičan mg/ml 3-7°C Nespecifičan
90 Dan
3921
Oralna otopina Enalapril maleate šprica Nespecifičan mg/ml 3-7°C Nespecifičan
90 Dan
3921
Oralna otopina Etoposide šprica Nespecifičan mg/ml 2-8°C Zaštićeno od svjetlosti
31 Dan
1992
Oralna otopina Etoposide šprica Nespecifičan mg/ml 20-25°C Sa i bez svjetlosti
31 Dan
1992
Oralna otopina Etoposide šprica Nespecifičan mg/ml 22°C Sa i bez svjetlosti
22 Dan
2482
Oralna otopina Finasteride šprica Nespecifičan mg/mL 23°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
4229
Oralna otopina Finasteride šprica Nespecifičan mg/mL 4°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
4229
Oralna otopina Gabapentine šprica Nespecifičan mg/ml 23-27°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
4308
Oralna otopina Gabapentine šprica Nespecifičan mg/ml 23-27°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
4308
Oralna otopina Gabapentine šprica Nespecifičan mg/ml 23-27°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
4308
Oralna otopina Gabapentine šprica Nespecifičan mg/ml 23-27°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
4308
Oralna otopina Hydrocortisone šprica Nespecifičan mg 25°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
4063
Oralna otopina Hydrocortisone šprica Nespecifičan mg 4°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
4063
Oralna otopina Hydroxychloroquine sulfate šprica Nespecifičan mg/ml 19-23°C Zaštićeno od svjetlosti
112 Dan
3993
Oralna otopina Hydroxychloroquine sulfate šprica Nespecifičan mg/ml 19-23°C Zaštićeno od svjetlosti
112 Dan
3993
Oralna otopina Hydroxychloroquine sulfate šprica Nespecifičan mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
112 Dan
3993
Oralna otopina Hydroxychloroquine sulfate šprica Nespecifičan mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
112 Dan
3993
Oralna otopina Hydroxyurea šprica Nespecifičan mg/ml 23-27°C Zaštićeno od svjetlosti
14 Dan
4694
Oralna otopina Hydroxyurea šprica Nespecifičan mg/ml 23-27°C Zaštićeno od svjetlosti
14 Dan
4694
Oralna otopina Hydroxyurea šprica Nespecifičan mg/ml 23-27°C Zaštićeno od svjetlosti
14 Dan
4694
Oralna otopina Lansoprazole šprica Nespecifičan mg/ml 20-22°C Zaštićeno od svjetlosti
48 Sat
4307
Oralna otopina Lansoprazole šprica Nespecifičan mg/ml 22°C Svjetlost
8 Sat
2546
Oralna otopina Lansoprazole šprica Nespecifičan mg/ml 3-4°C Zaštićeno od svjetlosti
7 Dan
4307
Oralna otopina Lansoprazole šprica Nespecifičan mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
14 Dan
2546
Oralna otopina Levetiracetam šprica Nespecifičan mg 2-8°C Zaštićeno od svjetlosti
180 Dan
3568
Oralna otopina Levetiracetam šprica Nespecifičan mg 20-25°C Zaštićeno od svjetlosti
180 Dan
3568
Oralna otopina Levetiracetam šprica Nespecifičan mg 25°C Zaštićeno od svjetlosti
95 Dan
677
Oralna otopina Melatonine šprica Nespecifičan mg/ml 23-27°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
3861
Oralna otopina Melatonine šprica Nespecifičan mg/ml 3-5°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
3861
Oralna otopina Methadone hydrochloride šprica Nespecifičan mg 22-28°C Zaštićeno od svjetlosti
180 Dan
3489
Oralna otopina Methadone hydrochloride šprica Nespecifičan mg 4°C Zaštićeno od svjetlosti
180 Dan
3489
Oralna otopina Metronidazole šprica Nespecifičan mg/ml 25°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
4375
Oralna otopina Metronidazole šprica Nespecifičan mg/ml 25°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
4375
Oralna otopina Metronidazole šprica Nespecifičan mg/ml 25°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
4375
Oralna otopina Metronidazole šprica Nespecifičan mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
4375
Oralna otopina Metronidazole šprica Nespecifičan mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
4375
Oralna otopina Metronidazole šprica Nespecifičan mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
4375
Oralna otopina Morphine sulfate šprica Nespecifičan mg/ml 25°C Zaštićeno od svjetlosti
60 Dan
3866
Oralna otopina N-acetylcysteine šprica Nespecifičan mg 2-8°C Zaštićeno od svjetlosti
180 Dan
2400
Oralna otopina Nadolol šprica Nespecifičan mg/mL 25°C Zaštićeno od svjetlosti
91 Dan
4576
Oralna otopina Naproxen šprica Nespecifičan mg/ml 25°C Zaštićeno od svjetlosti
91 Dan
3826
Oralna otopina Naproxen šprica Nespecifičan mg/ml 25°C Zaštićeno od svjetlosti
91 Dan
3826
Oralna otopina Nifedipine šprica Nespecifičan mgml 22-25°C Zaštićeno od svjetlosti
35 Dan
2408
Oralna otopina Nimodipine šprica Nespecifičan mg/ml 25°C Zaštićeno od svjetlosti
31 Dan
2403
Oralna otopina Omeprazole sodium šprica Nespecifičan mg/ml 22°C Svjetlost
14 Dan
2546
Oralna otopina Omeprazole sodium šprica Nespecifičan mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
28 Dan
2402
Oralna otopina Omeprazole sodium šprica Nespecifičan mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
28 Dan
2402
Oralna otopina Omeprazole sodium šprica Nespecifičan mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
28 Dan
2402
Oralna otopina Omeprazole sodium šprica Nespecifičan mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
28 Dan
2402
Oralna otopina Omeprazole sodium šprica Nespecifičan mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
28 Dan
2402
Oralna otopina Omeprazole sodium šprica Nespecifičan mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
28 Dan
2402
Oralna otopina Omeprazole sodium šprica Nespecifičan mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
45 Dan
2546
Aerosol Orciprenaline sulfate šprica Nespecifičan mg 25°C Zaštićeno od svjetlosti
120 Dan
2986
Aerosol Orciprenaline sulfate šprica Nespecifičan mg 5°C Zaštićeno od svjetlosti
120 Dan
2986
Intravezikalno rješenje Oxybutynin šprica Nespecifičan mg 4°C Zaštićeno od svjetlosti
112 Dan
2904
Intravezikalno rješenje Oxybutynin šprica Nespecifičan mg 4°C Zaštićeno od svjetlosti
112 Dan
2904
Oralna otopina Phytomenadione šprica Nespecifičan mg 4-6°C Zaštićeno od svjetlosti
180 Dan
2697
Oralna otopina Phytomenadione šprica Nespecifičan mg 4°C Zaštićeno od svjetlosti
14 Dan
4140
Oralna otopina Phytomenadione šprica Nespecifičan mg 5°C Zaštićeno od svjetlosti
24 Sat
4317
Oralna otopina Phytomenadione šprica Nespecifičan mg 5°C Zaštićeno od svjetlosti
14 Dan
4317
Oralna otopina Phytomenadione šprica Nespecifičan mg 5°C Zaštićeno od svjetlosti
4 Dan
4317
Oralna otopina Pravastatine šprica Nespecifičan 2-8°C Nespecifičan
60 Dan
3898
Oralna otopina Pravastatine šprica Nespecifičan 22-25°C Nespecifičan
60 Dan
3898
Oralna otopina Prednisone šprica Nespecifičan mg/ml 25°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
2054
Oralna otopina Prednisone šprica Nespecifičan mg/ml 25°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
2054
Oralna otopina Prednisone šprica Nespecifičan mg/ml 5°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
2054
Oralna otopina Prednisone šprica Nespecifičan mg/ml 5°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
2054
Oralna otopina Pyridoxine hydrochloride šprica Nespecifičan mg 25°C Zaštićeno od svjetlosti
91 Dan
3763
Oralna otopina Pyridoxine hydrochloride šprica Nespecifičan mg 25°C Zaštićeno od svjetlosti
91 Dan
3763
Oralna otopina Pyridoxine hydrochloride šprica Nespecifičan mg 4°C Zaštićeno od svjetlosti
91 Dan
3763
Oralna otopina Pyridoxine hydrochloride šprica Nespecifičan mg 4°C Zaštićeno od svjetlosti
91 Dan
3763
Aerosol Ribavirine šprica Nespecifičan mg - 20°C Zaštićeno od svjetlosti
45 Dan
3917
Aerosol Ribavirine šprica Nespecifičan mg 25°C Svjetlost
45 Dan
3917
Aerosol Ribavirine šprica Nespecifičan mg 4°C Svjetlost
45 Dan
3917
Oralna otopina Tacrolimus šprica Nespecifičan mg/ml 25°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
3946
Oralna otopina Tacrolimus šprica Nespecifičan mg/ml 25°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
3946
Oralna otopina Tacrolimus šprica Nespecifičan mg/ml 5°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
3946
Oralna otopina Tacrolimus šprica Nespecifičan mg/ml 5°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
3946
Oralna otopina Temozolomide šprica Nespecifičan mg/ml 2-8°C Zaštićeno od svjetlosti
56 Dan
4397
Oralna otopina Trimethoprim šprica Nespecifičan mg 25°C Zaštićeno od svjetlosti
92 Dan
3854
Oralna otopina Trimethoprim šprica Nespecifičan mg 25°C Zaštićeno od svjetlosti
92 Dan
3854
Oralna otopina Vancomycin hydrochloride šprica Nespecifičan mg/ml 25°C Zaštićeno od svjetlosti
28 Dan
3794
Oralna otopina Vancomycin hydrochloride šprica Nespecifičan mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
91 Dan
3794

  Mentions Légales