Cập nhật lần cuối :
16/06/2024
   InfoStab (thông tin về Stabilis)  

Chủ tịch: Tiến sĩ VIGNERON Jean

Trung tâm bệnh viện đại học

54511 Vandoeuvre, PHÁP

Email: jean.vigneron@stabilis.org

 

Phó chủ tịch: Tiến sĩ NOIREZ Véronique

Trung tâm bệnh viện khu vực

1 hẻm du Chateau, 57245 Ars-Laquenexy, PHÁP

Email: veronique.noirez@stabilis.org

 

Phó chủ tịch: Tiến sĩ d'HUART Elise,

chịu trách nhiệm nghiên cứu thư mục Trung tâm bệnh viện đại học

54511 Vandoeuvre, PHÁP

Email: elise.dhuart@stabilis.org

 

Thư ký: Pr DEMORE Béatrice

Trung tâm bệnh viện đại học

54511 Vandoeuvre, PHÁP

Email: beatrice.demore@stabilis.org

 

Trợ lý Bộ trưởng: Tiến sĩ GINDRE Isabelle

Trung tâm bệnh viện Saint Charles

54200 Toul, PHÁP

Email: isabelle.gindre@stabilis.org

 

Thủ quỹ: Tiến sĩ MONFORT Pascale

Trung tâm bệnh viện khu vực

1 hẻm du Chateau, 57245 Ars-Laquenexy, PHÁP

Email: pascale.monfort@stabilis.org

 

Trợ lý thủ quỹ: Tiến sĩ DAOUPHARS Mikaël

CRLCC Henri Bequerel

76038 Rouen, PHÁP

Email: mikael.daouphars@stabilis.org

 

Thành viên: Tiến sĩ BARBIER Pauline,

chịu trách nhiệm về mức độ bằng chứng của các bài báo Trung tâm bệnh viện đại học

54511 Vandoeuvre, PHÁP

Email: pauline.lider@stabilis.org


  Mentions Légales