Последно актуализиране :
16/06/2024

Ръководство за потребителя Ръководство за потребителя

Icone.pdf What about STABILIS ?
Icone.pdf 1-Ръководство за потребителя (1) : Как се използва монографията?
Icone.pdf 2-Ръководство за потребителя(2) : Как да получите списък с лекарства, несъвместими с различни разтворители (например: несъвместимости с 0.9% натриев хлорид) ?
Icone.pdf 3-Ръководство за потребителя (3) : Как да получите списък с лекарства, които са стабилни само в един вид на контейнера/банката (изкл.: етиленвинилацетат(EVA))?
Icone.pdf 4-Ръководство за потребителя (4) : Как да получите списък с лекарства, които предизвикват отделяне на пластификатори (или други фактори, повлияващи стабилността) ?
Icone.pdf 5-Ръководство за потребителя (5) : Как да получите списък с лекарства, въвеждани интрамускулно? (или друг път на въвеждане)
Icone.pdf 6-How to use the search function for incompatibilities ?
Icone.pdf 8-How to use the search function ?
Icone.pdf 7-Ръководство за потребителя (7) : Как да използвате справките?
Icone.pdf 9-Степен на доказаност

  Mentions Légales