Senaste uppdateringen :
08/05/2024
Hänvisningar   Hänvisningar 4786  
Typ : Affisch
Icone.pdf
384Ko

Forskargrupper : Créteil - Henri Mondor University Hospital, Department of Pharmacy
Författare : Avrillon K, Le Guyader G, Doillet H, Jaskowiec C, Paul M, Poullain S.
Titel : Etude de stabilité de solutions de pembrolizumab à 1 et 4 mg/mL à 5 et 25°C dans des poches de NaCl 0,9% en polyoléfine .
Hänvisningar : SFPO Congress 2023

Evidensgrad : 
Evidensnivå A+
Fysikalisk stabilitet : 
Gelfiltrering (SEC) Protein: Dynamisk ljusspridning 
Kemisk stabilitet : 
Protein: jonkromatografi
Protein: ultraviolett spektrometri med andraderivata
Protein: infraröd spektrometri med andraderivata
Protein: ultraviolett spektrometri
Andra metoder : 
PH-mätning Mätning av osmolalitet 
Kommentarer : 

Förteckning över substanser
InjektionPembrolizumab Cancerläkemedel
Lösningars stabilitet Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 1 mg/ml 4°C Ej angiven
14 Dag
Lösningars stabilitet Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 4 mg/ml 25°C Ej angiven
7 Dag
Lösningars stabilitet Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 4 mg/ml 4°C Ej angiven
30 Dag

  Mentions Légales