Poslední aktualizace :
16/06/2024
Odkazy   Odkazy 4786  
Typ : Plakát
Icone.pdf
384Ko

Výzkumné týmy : Créteil - Henri Mondor University Hospital, Department of Pharmacy
Autor : Avrillon K, Le Guyader G, Doillet H, Jaskowiec C, Paul M, Poullain S.
Titul : Etude de stabilité de solutions de pembrolizumab à 1 et 4 mg/mL à 5 et 25°C dans des poches de NaCl 0,9% en polyoléfine .
Référence : SFPO Congress 2023

Úroveň důkazu : 
Úroveň zkoušky A+
Fyzikální stabilita : 
Gelová chromatografie Bílkoviny: dynamický rozptyl světla 
Chemická stabilita : 
Bílkoviny: iontová chromatografie
Bílkoviny: spektrometrie UV a derivátů
Bílkoviny: IR spektrometrie a derivátů
Bílkoviny: UV spektrofotometrie
Jiné metody : 
Měření pH Měření osmolality 
Komentáře : 

Seznamy
InjekcePembrolizumab Rakovina drog
Stabilita roztoků Polyoleofin Chlorid sodný 0,9% 1 mg/ml 4°C Nespecifikováno
14 Den
Stabilita roztoků Polyoleofin Chlorid sodný 0,9% 4 mg/ml 25°C Nespecifikováno
7 Den
Stabilita roztoků Polyoleofin Chlorid sodný 0,9% 4 mg/ml 4°C Nespecifikováno
30 Den

  Mentions Légales