Последно актуализиране :
16/06/2024
Библиография   Библиография 4786  
Вид : Плакат
Icone.pdf
384Ko

Изследователски екипи : Créteil - Henri Mondor University Hospital, Department of Pharmacy
Автори : Avrillon K, Le Guyader G, Doillet H, Jaskowiec C, Paul M, Poullain S.
Заглавие : Etude de stabilité de solutions de pembrolizumab à 1 et 4 mg/mL à 5 et 25°C dans des poches de NaCl 0,9% en polyoléfine .
Референция : SFPO Congress 2023

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност A+
физическа стабилност : 
ексклузионна хроматография Протеин: динамично разсейване на светината 
Химическа стабилност : 
Протеини: йонна хроматография
Протеини: ултравиолетова спектрометрия и втора производна
Протеини: инфрачервена спектрометрия и втора производна
Протеини: ултравиолетова спектрометрия
Други методи : 
PH измерване Измерване на осмотичното налягане 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенPembrolizumab противораково лекарство
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 1 mg/ml 4°C Не е уточнено
14 Ден
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 4 mg/ml 25°C Не е уточнено
7 Ден
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 4 mg/ml 4°C Не е уточнено
30 Ден

  Mentions Légales