Senaste uppdateringen :
08/05/2024
Hänvisningar   Hänvisningar 4785  
Typ : Laboratorium

Forskargrupper :
Författare :
Titel : Darzalex 1800 mg solution for injection - Summary of Product characteristics.
Hänvisningar : Janssen-Cilag International NV 2023

Evidensgrad : 
Fysikalisk stabilitet : 
Kemisk stabilitet : 
Andra metoder : 
Kommentarer : 

Förteckning över substanser
InjektionDaratumumab Cancerläkemedel
Lösningars stabilitet Spruta polypropen Ingen 120 mg/mL 15-25°C Ej angiven
24 Timma
Lösningars stabilitet Spruta polypropen Ingen 120 mg/mL 2-8°C Ej angiven
24 Timma

  Mentions Légales