Zadnji put ažurirano :
08/05/2024
Bibliografija   Bibliografija 4785  
Vrsta : Laboratorija

Istraživačkih timova :
Autor :
Naslov : Darzalex 1800 mg solution for injection - Summary of Product characteristics.
Référence : Janssen-Cilag International NV 2023

Razina dokaza : 
Fizička stabilnost : 
Kemijska stabilnost : 
Ostale metode : 
Komentari : 

Liste
InjekcijaDaratumumab Lijek protiv karcinoma
Stabilizacija rješenja špric polipropilen Nijedan 120 mg/mL 15-25°C Nespecifičan
24 Sat
Stabilizacija rješenja špric polipropilen Nijedan 120 mg/mL 2-8°C Nespecifičan
24 Sat

  Mentions Légales