Senaste uppdateringen :
16/06/2024
Hänvisningar   Hänvisningar 4782  
Typ : Tidningen
Internet länkar : https://doi.org/10.1007/s40268-023-00433-7

Forskargrupper : Incheon - Quality Evaluation Team, Samsung Bioepis Co
Författare : Tak M, Jeong H, Yun J, Kim J, Kim S, Lee Y, Park S-J.
Titel : In‑Use Stability of SB12 (Eculizumab, Soliris Biosimilar) Diluted in Saline and Dextrose Infusion Solution after an Extended Storage Period.
Hänvisningar : Drugs R D ;23,4:363 - 375 2023

Evidensgrad : 
Evidensnivå A+
Fysikalisk stabilitet : 
Partikelräkning Protein: Gelfiltrering (SEC) Protein: Dynamisk ljusspridning 
Kemisk stabilitet : 
Kapillärelektrofores
Andra metoder : 
PH-mätning 
Kommentarer : 
Proteiner: biologisk aktivitet genom enzymatisk teknik

Förteckning över substanser
InjektionEculizumab Diverse
Faktorer som påverkar stabiliteten Lösningsmedel Glukos 5 % Orsakar Minskad stabilitet
Lösningars stabilitet Glas Natriumklorid 0,9 % 5 mg/ml 2-8°C Ej angiven
90 Dag
Biologiskt likartat
Lösningars stabilitet Glas Natriumklorid 0,9 % 5 mg/ml 28-32°C Ej angiven
72 Timma
Biologiskt likartat
Lösningars stabilitet Glas Natriumklorid 0,45 % 5 mg/ml 2-8°C Ej angiven
90 Dag
Biologiskt likartat
Lösningars stabilitet Glas Natriumklorid 0,45 % 5 mg/ml 28-32°C Ej angiven
72 Timma
Biologiskt likartat
Lösningars stabilitet Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 5 mg/ml 2-8°C Ej angiven
90 Dag
Biologiskt likartat
Lösningars stabilitet Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 5 mg/ml 28-32°C Ej angiven
72 Timma
Biologiskt likartat
Lösningars stabilitet Polyolefin Natriumklorid 0,45 % 5 mg/ml 2-8°C Ej angiven
90 Dag
Biologiskt likartat
Lösningars stabilitet Polyolefin Natriumklorid 0,45 % 5 mg/ml 28-32°C Ej angiven
72 Timma
Biologiskt likartat

  Mentions Légales